حفظ حریم شخصی

فروشگاه اینترنتی فنجون، هيچگونه اطلاعات مربوط به مشتریان را بدون اجازه صريح ایشان به ديگران نخواهد داد. وب سايت رسمی فروشگاه اینترنتی فنجون با نشانی اينترنتی به آدرس : ( fenjoon.com ) است و با استفاده از فرمهایی اطلاعات تماس كاربران (مانند نام، آدرس، شماره تلفن تماس، پست الكترونیك و ...)را دریافت و برای سفارشات، درخواستها، خدمات پس از فروش و دريافت نظرات و پيشنهادات درباره محصولات و خدمات از آنها استفاده مينمايد.

سيستم يكپارچه فروشگاه اینترنتی فنجون، براي هر كاربر يک حساب كاربری ايجاد ميكند.
فروشگاه اینترنتی فنجون، ممکن است شرکتهای تبليغاتی به منظور پخش آگهی استفاده نمايد. اين شرکتها ممکن است از Cookie ها، Action Tag ها (که به عنوان Single Pixel Gif يا Web Beacon نيز شناخته می شوند) براي سنجش ميزان تاثير آگهی ها استفاده نمايند. تمامی اطلاعاتی که بوسيله اين شرکتها از طريق Cookie يا Action Tag جمع آوری مي شوند ناشناخته هستند.
 فروشگاه اینترنتی فنجون، همچنين داراي برخی لينکها به ديگر سايتهاست، بديهی است فنجون مسئوليتی درقبال محتوا يا شــرايـــط حفظ اطلاعات مشترك در اين سايتها ندارد.
 امنيت فروشگاه اینترنتی فنجون داراي سطح مناسبی از کنترل برای جلوگيری از، سوء استفاده، ازدست رفتن و يا جابجايی اطلاعات می باشد.

در هر يك از روشهای فوق دريافت تائيديه از پست الكترونيك فعلی در حساب مشترك برای اعمال تغييرات الزامی است، در شرايطی كه به هر دليل امكان دسترسي به پست الكترونيك حساب مشترك براي وی وجود نداشته باشد ، فروشگاه اینترنتی فنجون تنها با دريافت اصل فاكتور، قرارداد و يا سند مالكيت و در مواقعی خاص با دريافت سندي(مانند اصل فيش واريزی مربوط به خريد محصول يا خدمات مورد نظر) كه به نحوی اثبات مالكيت برای مشترك نمايد اقدام به تغيير اطلاعات حساب مشترك مينمايد.