چرخه ی قاعدگی یا پریود در زنان

چرخه ی قاعدگی یا پریود در زنان

چرخه ی قاعدگی یا پریود یا سیکل قاعدگی (به پارسی: دَشتان) در واقع دگرگونی فیزیولوژیکی است که در زنان بارور جهت تولیدمثل جنسی رخ می‌دهد و هر ماه یک تخمک بالغ شده و آمادهٔ پروردن جنین می‌شود. در این زمان اندک‌اندک بافت رحم نیز آمادهٔ نگهداری جنین می‌شود. اگر لقاح انجام نشود، اووسیت ثانویه(تخمک در صورتی ایجاد می‌شود که لقاح با اسپرم رخ دهد و سپس میوز دو تکمیل می‌شود و تخمک شکل می‌گیرد و تا قبل از ان اووسیت ثانویه است) دفع شده و بافت پوششی رحم ریزش می‌کند (قاعدگی). چرخهٔ قاعدگی زنان در دوران بارداری و شیردهی متوقف می‌شود.که به دلیل وجود HCG مترشحه از پرده کوریون که جفت را تشکیل و پروژسترون جسم زرد در خون می باشد که با خود تنظیمی منفی مانع از ترشح FSH و LH شده و چرخه دیگری شروع نمی‌شود.

← ادامه مطلب